plus 500

marți, 5 februarie 2013

 Fermierii vor fi taxaţi pentru „îmbunătăţiri funciare”, rău-platnicii vor fi „arşi” la subvenţie


Potrivit unui proiect pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul și de colectare precum și termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare, publicat în luna ianuarie, beneficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau moştenitorii de drept ai acestora sunt obligaţi să achite Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare un „tarif de îmbunătăţiri funciare”.

  Vor avea de plătit această nouă taxă beneficiarii direcţi sau indirecţi ai amenajărilor pentru irigaţii, desecări sau de combatere a eroziunii solului.
  „Efectul lucrărilor de desecare - drenaj şi a celor de combatere a eroziunii solului se manifestă în mod direct pe toată suprafaţa amenajării şi în mod indirect în afara acesteia, fără să ţină seama de limitele de proprietate şi nu poate fi influenţat de voinţa deţinătorului de teren sau de voinţa administratorului amenajării de îmbunătăţiri funciare”, se menţionează în proiect.
  Tariful IF se calculează în funcţie de categoriile de lucrări, „astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor”.
    Cum se va face plata
  În vederea aducerii la cunoştinţa beneficiarilor a obligaţiilor de plată privind tariful IF, în ultimul trimestru din anul în curs se transmite acestora o comunicare pentru obligaţia de plată reprezentând tariful IF pentru anul următor şi, după caz, eventuale accesorii aferente din anii anteriori. Plata se poate face numerar sau prin virament bancar, ANIF eliberând factură şi chitanţă.
    Cine nu plăteşte e „ars” la subvenţie
  Proiectul prevede că neachitarea la termenul scadent a obligaţiei de plată a tarifului IF conduce la plata de către debitor de accesorii precum penalităţi, dobânzi, majorări potrivit legislaţiei fiscale.   „Sumele datorate şi neachitate la termen de către beneficiari vor fi compensate cu sumele de orice natură cuvenite acestora din partea unor instituţii române”, precizează textul Hotărârii, în această categorie intrând şi subvenţiile.
  Până la data de 31 iulie a fiecărui an, filialele Agenţiei, în baza prezentelor norme metodologice, calculează pentru anul următor cheltuielile aferente tarifului IF.

Un comentariu:

 1. Hi,

  I hope this message finds you well,

  My name is Neil; I'm the affiliate manager @ BinaryOffers.com

  I saw that you are promoting few interesting offers,
  So I'd like to take this opportunity and invite you to join us.

  We offer an Extremely high commissions and the best service online.

  I'll be more than happy to start working with you and introduce to you few of our offers.
  You can send me an email or add me to your Skype (aff.binaryoffers) so we can discuss.

  All the best my friend,
  Neil

  RăspundețiȘtergere